Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Jsme Podlahy Maty – Pavel Matyáš, jsem podnikatel zapsaný v živnostenském rejstřku, IČO: 04314719, se sídlem Palackého 353, Česká Třebová. Abychom mohli odbavit vaši poptávku nebo přímo objednávku, musíme zpracovat některé osobní údaje.

2. Abychom se mohli spojit ohledně vaší poptávky našich služeb, máme na webu umístěný kontaktní formulář. Údaje, které nám do něj vypíšete, budeme zpracovávat za účelem odpovědi na vaši zprávu. Pokud se dále domluvíme na další spolupráci, budeme zpracovávat vaše jméno, kontaktní údaje (e-mail, telefon), vaše podnikatelské údaje a případně data, která nám předáte, abychom vám mohli poskytnout naše služby. Pokud se na spolupráci nedomluvíme, vaše údaje přestaneme zpracovávat nejpozději do 1 měsíce. V případě smluvní spolupráce budeme vaše data zpracovávat 10 let od posledního poskytnutí našich služeb. Veškerá tato práce s daty je možná díky tzv. nařízení GDPR.

3. Vaši e-mailovou adresu zařazujeme do naší databáze pro zasílání novinek. Umožňuje nám to zákon 480/2004 Sb., ale e-mail i telefonní číslo můžete kdykoliv z rozesílky odhlásit. Pokud nám je k tomuto použití ponecháte, budeme je mít v databázi 3 roky od vaší poslední objednávky.

4. Vaše data nikomu jen tak nepředáme. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo freelanceři, kteří se k datům dostanou proto, aby nám pomohli poskytovat naše služby nebo vypomohli s chodem firmy. Jsou to:

  • INTERTEAM, spol. s r. o., Masarykovo nám. 3/3, 405 02 Děčín 1, IČO: 25426460, DIČ: CZ25426460.

5. Máte kdykoliv právo se na nás obrátit na emailové adrese info@podlahymaty.cz, telefonicky na čísle +420 723 012 408 nebo na výše uvedené poštovní adrese a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat po nás výmaz osobních údajů; v určitých případech máte právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.

Jak u nás pečeme sušenky aneb Cookies

1. Na našich webových stránkách používáme cookies pro:

  • měření návštěvnosti našich stránek,
  • fungování našich stránek a ulehčení vašeho nákupu.

Takové zpracování je možné díky předpisům (GDPR, tedy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES). Umožňuje nám to tzv. oprávněný zájem.

2. Na našich stránkách dál fungují tzv. marketingové cookies. Používáme je k následnému zacílení naší reklamy. Takové použití je možné na základě vašeho souhlasu.

3. Naše webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu a další cílení reklamy – tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče nebo používáním anonymního okna prohlížeče. Pokud byste si s tímto nastavením nevěděli rady, kontaktujte nás, rádi pomůžeme.

4. Cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našem webu, se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování.

5. Shromážděné cookies soubory pro nás zpracovává:

  • poskytovatel služby Google Analytics, společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko, podle svých podmínek, které najdete tady;
  • poskytovatel služby Facebook, provozovaný společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, v souladu se svými, podmínkami – podívat se můžete tady.

6. Cookies ukládáme po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

  • Facebook – typ cookies: marketingová; název: Facebook pixel; expirace: 30 dní;
  • Google Analytics – typ cookies: marketingová; název: Google Analytics měřící kód; expirace: 30 dní.

Potřebujete nás? Napište nebo zavolejte.